in English
 
   
 
Referenssit Yhteistyökumppanit Ympäristötietous Yhteystiedot
 
 

 

 

 

Travelcon Oy:n ympäristöpolitiikka

Konsulttitoimisto Travelcon Oy tuottaa asiantuntijapalveluita palvelualan yrityksille. Pääosaamistamme ovat ympäristöjohtamiseen liittyvät palvelut. Travelcon auttaa asiakasyrityksiään hallitsemaan ja vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan suunnittelemalla ympäristöjärjestelmiä ja auttamalla niiden toteuttamisessa.

Travelcon Oy:n toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät toimiston sähkönkulutuksesta ja paperituotteiden käytöstä sekä matkustamisen aiheuttamasta kulutuksesta. Pyrimme toiminnassamme mahdollisuuksiemme mukaan minimoimaan omat ympäristövaikutuksemme.

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Travelcon Oy noudattaa seuraavia periaatteita:

• Käytämme ympäristömerkittyä toimistopaperia
• Tulostamme ja kopioimme mahdollisuuksien mukaan kaksi puoleisesti
• Vältämme turhaa tulostusta
• Käytämme tehokkaasti toimistolaitteiden virransäästöominaisuuksia
• Suljemme turhat sähkölaitteet
• Kierrätämme jätteet
• Käytämme julkaisuissamme ympäristömerkittyjä painotuotteita
• Minimoimme matkustamisen tarpeen

 

Travelcon Ltd Environmental policy

Travelcon Ltd provides environmental consultancy for companies that operate mainly in the field of tourism and travel. Our services are focused on environmental management. We help our customers to manage and reduce their environmental impacts by creating environmental systems and helping the custosmer to achieve the goals set in the environmental system.

Our largest environmental impacts come from our offices' electric consumption and from using different paper products and from travelling. We aim to minimize these environmental impacts.

In order to minimize our environmental impacts, we follow these principals:

• We use only environmentally friendly office papers
• We print and copy double sided when possible
• We avoid unnecessary printing
• We use screen savers and other power saving programs as efficiently as possible
• We keep rarely used equipments turned off
• We recycle the waste that we produce
• We use only certified paper products in our publishing
• We try to minimize our need for travelling

 

« Takaisin etusivulle